The Prize

הפרס הוא מה ש איש הנצח האחרון יקבל לאחר שיערוף את ראשו של לפני האחרון. זה אמורה להיות ההתעצמות הגדולה ביותר שנראתה אי פעם והיא תיתן למקבל כוח לא ידוע.

זה מעולם לא קרה ונחשב לרוב כאגדה ושמועות. אבל כל איש נצח שמשחק את המשחק מקווה שזה נכון.

The Prize

Highlanders SabreRunner SabreRunner