Immortal's Personal Quiz

אלו רשימת השאלות שכל איש נצח צריך להיות מסוגל לענות. ואם אין להם תשובה להן אז הם כנראה או מאוד צעירים או שיש לזה הסבר מאוד מעניין.

1. מתי נולדת?
2. מתי היה המוות הראשון שלך?
3. איך הוא קרה?
4. איך המשפחה והחברים שלך התייחסו אליך אחר כך?
5. מי היה המורה שלך?
6. מה הם לימדו אותך?
7. מתי הבנת שהינך עקר?
8. כמה בני או בנות זוג איבדת?
9. מה הנשק האישי שלך ולמה?
10. איך התחבאת כל השנים?
11. מה הגישה הכללית שלך לבני תמותה?

Immortal's Personal Quiz

Highlanders SabreRunner SabreRunner