Highlanders

פרק 1: מוות שקט - חלק ב'

יומיים לפני שאלכסנדר פטולומיי ואליזבת’ לוקסלי יצאו מכיוון אוקספורד למקום בו נמצא ג’ו אריה, הרגיש רותפורד פוקס נוכחות מאוד חזקה והחליט ללכת לברר מה הנוכחות הזו. הוא נכנס לפונדק בעיירה הקטנה בה היה וחיפש מישהו שיבוא איתו. לאחר שניסה לשכנע צעיר שיבוא איתו (ואימו של הצעיר אסרה זאת) הוא נאלץ ללכת לבדו בעקבות התחושה.

טולומיי ואליזבת’ הגיעו לטירה נטושה ובהתחלה התיישבו שניהם באורווה. אליזבת’ הלכה לסרוק את המקום בזמן שטולומיי נשאר באורווה. היא פגשה את ג’ו אריה והלכה להביא את פטולומיי, שבינתיים פגש את פוקס.

אלכסנדר ניסה לשכנע את פוקס לעזוב. בסוף פוקס הלך אחרי אלכסנדר לפגוש את ג’ון, ופוקס החליט להישאר.

בזמן שאליזבת’ סקרה את הטירה בחיפוש אחר מקום להסתתר בו עד שג’ו אריה ימות, הגיע שליח שמסר להם ש"היריב" בא והוא מחפש את ג’ו אריה ומתכוון להרוג אותו. אליזבת’ הרגה את השליח (לאחר שטולומיי דרש ממנה) ואז הם התחילו להתארגן במטבח בשביל להסתתר שם. הם הכינו ערימה של דברים נשרפים בכניסה לטירה, ככה שאליזבת’ תוכל להצית אותה בעזרת חץ בוער. היא לקחה על עצמה את המשמרת הראשונה.

באמצע הלילה פוקס התעורר כי הוא שמע משהו, אבל כל האחרים לא.

Comments

SabreRunner aka_didgin

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.