Highlanders

פרק 1: מוות שקט - חלק ד'

אלכסנדר שומר. פוקס לא מוכן. אליזבת’ נפצעה קשה אבל הייתה בסדר גמור בבוקר. במה שאמור להיות בבוקר, לא ממש רואים את השמש. מרגיש כמו דמדומים וזה ממשיך ככה. אנחנו מגלים שזאת לא סתם סערה. אנחנו מאכילים את הסוסים ואז מתחילים.

מישהי מגיעה ואליזבת’ מדליקה את המדורות. מישהי בשם דומיניק. אליזבת’ מכניסה אותה אחרי שהיא מרחיקה את החרב שלה. מציגה את עצמה בתור חברה של ג’ו אריה. ג’ו אריה עצמו מאוד חולה. גילינו פרטים חדשים על היריב. אליזבת’ התחילה ללכת כל שעה לראות את החומה ואם רואים משהו מבעד הגשם.

הגיע שליח בשעה שלוש

בשעה שבע השמש כבר מאחוריי, השמש מתחילה לשקוע. רואים אותה מעבר לכיסוי עננים והכל נראה סבבה. מאריך את טווח הראיה שלי. בשעה שמונה, איך שאני פותחת את הדלת של המגדל הדרום מזרחי, אני רואה קבוצה של אנשים, רכובים על סוסים עם מעילי גשם. הם קרובים. הם מגיעים עוד 10 דקות. אליזבת’ בקושי הצליחה לשמור על הלהבה דולקת. עדיין נשארה שרפה אבל אנשים יכולים לעבור. לא יכולה לגעת כמה אנשים יש שם. בין 3-5. במרחק הזה, אני מזהה שיש איש נצח אחד חזק ועוד כמה שאני לא בטוחה.

החלטנו שאליזבת’ תאתגר את ‘היריב’ והאחרים יהרגו את האנשים שמגיעים איתו. אליזבת’ עומדת בחוץ. בחצץ יורד גשם ואני רואה שארבעה אנשים מגיעים על סוסים. הם מגיבים לסף, רואים את ערימת הלהבות שלא נשאר ממנה הרבה, הם יורדים על הסוסים ונכנסים פנימה. הם לבושים במעיל גשם. אחד מהם קצת גבוה יותר מהאחרים. הוא מחזיק מה שנראה כמו חרב ענקית ממה שאדם אמור להשתמש. נראה גם שהוא משתמש בה. הוא מחזיק אותה מוכן. האחרים נמוכים ממנו. לא נראים כאלה בריונים והם מחזיקים חרבות קצרות. הם נכנסים פנימה, כאילו זה המקום שלהם. הם רואים את אליזבת’, מסתכלים עליה ולמרות הגשם והרעש והברקים והרעמים, יש ברק אחד שפוגע קצת מעבר לחומה והוא מאיר אותם בהבזק של אור ואני רואה שהגדול זה ‘היריב’. הוא מסתכל עליי בחיוך זאבי וגם עם הרעש אליזבת’ שומעת אותו נוהם.

Comments

רק שאליזבת’ לא גססה. היא הייתה בסדר על הבוקר.

 
SabreRunner snake23

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.