Highlanders

פרק 1: מוות שקט - חלק ג'

מתחילים כשכולם עדיין ישנים ופוקס היחיד שהתעורר. אלכסנדר שומר מעל החומה, היתר נמצאים בחדר. אליזבת’ ישנה ליד הדלת. פוקס מתעורר אבל לא יודע למה.

אליזבת’ מתעוררת כאשר מישהו מתחיל לחתוך לה את הצוואר. יש מישהו שעומד ליד ג’ו אריה, מישהו לידה ומישהו שמחזיק את הדלת פתוחה. נלחמנו מול שלושה אנשים (שמוליק, קיפוד וגדי) כששמוליק ברח, גדי נהרג וגם קיפוד.

אליזבת’ נפצעה.

בבדיקה של פוקס, לשתי הגופות לא הייתה נשמה אלא משהו מוזר שברח בדיוק אחרי שהם מתו. אלכסנדר ופוקס התחילו לברר מבחינה היסטורית על האנשים האלה. אלכסנדר נזכר שאולי קרא על משהו כזה בספר שבאותו הזמן הרגיש כמו אגדות וסיפורי מעשיות. זוכר ששמע משהו, אבל לא זוכרת איפה ולמה

אלכסנדר מנסה לחבוש את אליזבת’ ולא מצליח במיוחד, וגם היא לא. ואנחנו אחרי זה חוזרים לישון כי בעצם אמצע הלילה. אנחנו הולכים לישון לשמע הרעמים המתקרבים והאש הדולקת באח.

Comments

SabreRunner snake23

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.