Weekly Questions

השאלות השבועיות הינן עוד דרך נחמדה לאפשר לשחקנים להוסיף דברים למשחק. לאחר כל מפגש תעלה שאלה בקשר למשהו שקרה במפגש או בסופו או סתם משהו שקשור לעולם או לדמויות. אין חובה לענות על השאלות או חובה להעלות שאלות בעצמכם (כן, זה טוב ששחקנים גם מעלים שאלות) אבל זה רק יהיה תוספת למשחק. זאת יכולה להיות תוספת שלילית או תוספת חיובית אבל המטרה היא להפוך את המשחק יותר מעניין.

כל אחד רשאי לשאול שאלה שבועית רק מתבקש לא לשאול שאלה נוספת לפני שכל מי שרוצה קיבל את תורו.
דף חדש יפתח לכל שאלה שבועית ומי שמגיע אליו ראשון יכול לשאול שאלה. אם השיגו אתכם, לא נורא. תמיד יש את הפעם הבאה.

שאלות שבועיות

סוף פרק א’

Weekly Questions

Highlanders SabreRunner SabreRunner