The Game

“המשחק” זה השם למאבק הלא נגמר של אנשי הנצח. האמונה היא שכשרק אחד ישאר, כשאיש הנצח האחרון יהרוג את לפני האחרון, אז הוא יקבל את הפרס.

למרות שאף אחד באמת יודע מי קבע אותם או שאולי הם רק חוכמות עתיקות, מסורת או סוג של הסכם ג’נטלמני, חוקי המשחק הם אלו:
+ בסוף, יכול להיות רק אחד.
+ קרב אסור על אדמה קדושה.
+ ברגע שקרב התחיל, אסור להפריע לו.
+ קרב מוגבל לאחד על אחד.
+ קרב צריך להיות בסוד ולא לפני עדים.
+ רק נשקים חדים מותרים.

אף אחד באמת יודע מאיפה המשחק מגיע והאם זה סתם שם למאבק אקראי ושרירותי או שזאת פקודה על טבעית. יש שמועות על המקור אבל אין מי שיודע איפה, מתי או אפילו מה הוא.

המשחק הוא סוג של הרגשה אבל לא דחף. יש כאלו שמקדישים לו את כל זמנם, חלק קוראים תיגר לעתים רחוקות, אחרים מחזיקים נשק אבל מרימים אותו רק בהגנה עצמית ויש שלא עושים אפילו את זה. אנשי נצח שפורשים מהמשחק ומניחים את נשקם לרוב הופכים לטרף קל אלא אם כן הם עוברים לחיות באופן קבוע על אדמה קדושה.

The Game

Highlanders SabreRunner SabreRunner