The Buzz

הבאז הוא תחושה על טבעית, כמו זמזום שאי אפשר באמת לשמוע אלא יותר להרגיש בתוך הראש. אנשי נצח חדשים נוטים להרגיש את הבאז בתור כאב ראש מזמזם או מהדהד עד שהם מתרגלים לזה.

טרום אנשי נצח מפיקים את הבאז כמו השאר אבל הוא הרבה יותר חלש משל אנשי נצח מלאים. כך אנשי נצח מסוימים יכולים לזהות טרום אנשי נצח לפני המוות הראשון שלהם. עם המוות הראשון, הבאז מתחזק. הרגשת הבאז המתחזק משמעותה שהטרום איש נצח גוסס באמת. אני נצח מתים, גם אם זמנית בלבד, לא מפיקים את הבאז.

The Buzz

Highlanders SabreRunner SabreRunner