Immortal

אנשי נצח הם קבוצה מיוחדת של בני אדם שלא יכולים למות מזקנה, מחלה, רעל או אלימות, אלא אם כן הראש שלהם נערף.

הם לא מוגבלים על ידי גזע, מין, מקום הולדתם, או תקופה היסטורית.

אף אחד יודע מאיפה הגיעו אבל יש שמועות על המקור אבל אין מי שיודע איפה ומתי הוא או בכלל מה זה. 1

אנשי נצח הינם עקרים. הסיבה לכך אינה ידועה.

אנשי נצח נולדים כמו אנשים רגילים וחיים ככאלו עד המוות הראשון שלהם. לאחר מכן, הם נחשבים אנשי נצח חדשים. לפני כן, הם נחשבים טרום אנשי נצח. טרום אנשי נצח לא יכולים לקבל התעצמויות. אנשי נצח מפסיקים להזדקן בנקודה בה הם מתו בפעם הראשונה.

אנשי נצח בדרך כלל לא מגלים את כל הסיפור בעצמם אלא נלקחים תחת חסותו של איש נצח מבוגר יותר — מדריך או מורה ראשון — שמלמד אותם על חיי נצח, המשחק ואת החוקים.
אנשי נצח יכולים להיות חברים, אויבים, מאהבים, מורים, תלמידים או בכלל להימנע מכמותם לחלוטין. ההבדל היחידי הוא שאנשי הנצח כבולים למשחק בין אם הם רוצים זאת ובין אם לא. לכן, לבטוח באיש נצח אחר יכול להוביל לראש כרות. לכן, רוב אנשי הנצח, גם בידידות, נוטים לפקפק אחד בשני.

אנשי נצח מסוימים מאמינים כי הם נוצרו על ידי האלים או כוחות בראשיתיים כלשהם על מנת לשרת איזו שהיא מטרה ונוטים לצטט את החוק של האדמה הקדושה כדי לתמוך בכך. אבל אין מי שיודע בוודאות אם זה נכון או לא או, אם כן, אילו אלים ומה המשמעות התיאולוגית של זה.

1 מרטינז נהג להגדיר את זה ככה: “למה השמש עולה? או אולי הכוכבים הם רק חורים במסך הלילה? מי יודע?”

Immortal

Highlanders SabreRunner SabreRunner