Establishment Document

טאבו (המקפיד מנצח)

סקס, ברוטאליות, דכאון, אונס, פוליטיקה, פילוסופיה עמוקה.
עמית: בלי רומנטיקה עם הדמות שלי.

העדפות משחק (בלי קונפליקטים)

בלי טאקטיקה נקודתית. עם משחק תפקידים ותחמונים. חקירה. דרמה טובה.

חופש מנחה (המקפיד מנצח)

כמה שצריך. אל תגזים. תעקוב אחרי החוקים אבל יש חופש פירשון.

מדיניות העדרות (המקפיד מנצח)

אם מישהו אחד נעדר, בלי סיפור עיקרי. דמות ‘נעדרת’ נמצאת ברוחה אבל לא משחקים אותה

תדירות (עמק השווה)

זמן פחות או יותר קבוע. מתאמים בסוף כל מפגש. באחריות שחקן.

תרומת שחקנים (אינדיבידואלי)

עמית: אוהב להוסיף כמו שיטת ‘על כתפי גמדים’.
סנה: רוצה שכל תוספת תהיה בסדר עם שאר הקבוצה

אינטריגות בין שחקנים (המקפיד מנצח)

כלום. אפילו לא להציק. מותר שיהיו אי הסכמות.

מטרות המשחק (אינדיבידואלי)

עמית: כיף ובניית עולם. העדפה לדיבור משחק.
סנה: שיפור עצמי. העדפה לדיבור משחק.
ערן: לבדוק את השיטה. להשתפר כמנחה. ופחות או יותר כל השאר.

קטלניות (המקפיד מנצח)

המשחק הוא על בני אלמוות. קשה להרוג אותם בכל מקרה.
לעשות את זה מאתגר אבל אנחנו לא מנסים להרוג דמויות פה.

Establishment Document

Highlanders SabreRunner SabreRunner